У 2021 році випускники, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти і планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО ‒ з української мови і літератури чи лише з української мови, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Ініціатива запровадження двох форм тестування має на меті більш глибоко оцінити рівень знань з української мови і літератури у вступників, які планують здобувати вищу освіту за спеціальностями гуманітарного спрямування, натомість вступники на технічні спеціальності зможуть обрати для себе тест з української мови», – йдеться в повідомленні.

При цьому у МОН наголосили, що тест з української мови також передбачає перевірку компетентностей, які формуються за рахунок ґрунтовного вивчення української та зарубіжної літератури. Акцент зроблено на компетентнісному читанні, аналізі й оцінюванні прочитаного, тобто на перевірці рівнів сформованості тих умінь, які є важливими для подальшої професійної кар’єри та становлення громадянської компетентності, кажуть у МОН.

«Під час виконання тесту з української мови учасникам потрібно буде продемонструвати літературознавчі компетенції, здатність глибоко аналізувати текст, доречно наводити у власному висловленні приклад з художньої літератури або з інших видів мистецтва (переважна більшість учасників наводять приклади саме з української літератури). Тож відсутність завдань на відтворення змісту творів української літератури компенсована наявністю завдань для оцінювання рівня сформованості компетентностей вищого рівня», ‒ заявила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

У МОН додали, що результати міжнародного дослідження PISA свідчать про певні проблеми здобувачів освіти в Україні саме із рівнем компетентнісного читання. «PISA показує, що для формування читацької компетентності не так важливо читати багато творів, як уміти глибоко, детально опрацьовувати кожний із прочитаних. Отже, важливим є створення інструменту оцінювання, спрямованого не на репродукцію змісту окремих літературних творів, а на демонстрацію учасником здатності критично аналізувати зміст тексту, оцінювати й інтерпретувати його», – йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що 14-17 вересня Український центр оцінювання якості освіти презентував демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови та української мови і літератури.

У травні 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію Українського правопису. Однак, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання протягом п’яти років будуть використовуватися норми Українського правопису, які не зазнали змін.

 

рекомендуємо також:

Discover more from ПАНСТВО

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading